Sản phẩm

Không sử dụng chất bảo quản an toàn cho mẹ bầu và trẻ em
Phù hợp với làn da mỏng và mẫn cảm